وب

کلیک

وب منه.. هرکی باهام کاری داشت منتظرم

 

تبلیغ نیس

عادت

این عادتِ جیمینی, از کل زندگی من قشنگ تره

Towers

 

So don't knock on my door and tell me you don't wanna fight
'Cause I've heard it before
And I'm not going back this time
Not going back this time

shame

!Babe what a shame

-♡-

cry

Now It's My Time To Feel Alive
Even Love Can Hurt
No, I Don't Care
Everyday Facing The Pain
My Unconsciousness Made Me Believe
That My Hallucinations Were Broken
I Fly In My Own Way

?Don’t you know

I can see your words

Your weakness Algorithm

اهلی

شماها اصلا شبیه گل سرخ من نیستید.. شماها فعلا هیچ هستید.

هیچکسی شمارا اهلی نکرده است و شما هم کسی را اهلی نکرده اید.

شماها مثل روباه من هستید آن دفعه اولی که دیده بودمش, او مثل هزاران روباه دیگر بود

اما من با او دوست شدم و حالا او برای من در دنیا بی همتاست.

-شازده کوچولو

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان